Вторник 23, Април 2024г.
История на детската градина

История на Детска градина №2

Детската градина отваря врати в далечната 1967г. с името Детска градина „ Вела Пискова”, подтиквана от нуждите на работниците, полагащи основата на най- новия град в страната ни. Утвърждава се бързо  като синоним  на стабилност и отдаденост на учителите .
През 2008 г. с Решение № 346 на Общински съвет вече именуваната ЦДГ „Приказка” е обединена с ОДЗ „Осми март” под името ОДЗ №2. Двете сгради се ръководят успешно от г- жа С. Николова и до днес, като през 2016г. към обединението е присъдинена и сградата на Детската  градина в с. Горски извор. 

Ние от Детска градина №2,следваме това темпо на развитие , от една страна ,осигурявайки надеждна материална база и модерно оборудване, и от друга страна – възпитавайки и съзидавайки естетическо  и нравствено съзнание у децата , екологично отношение и култура,  морал , уважение и човешки ценности .

             
       
             
       
             
Сподели: