Петък 22, Септември 2023г.

 

Сградите притежават  красиво оформени детски площадки и кътове за игра. В детската градина функционират 1 яслени групи, 2 първи групи, 2 втори групи, 3 трети групи и 2 четвърти групи и смесена група в с. Горски извор,  общо 11 групи.

Всяка група разполага с просторни и слънчеви помещения: занимални, спални и тераси, обзаведени естетично, с подходяща за възрастта на децата и отговаряща на педагогическите и здравно-хигиенни изисквания мебелировка. 

 

 

Център "Осми март"

               
         
         
         
               
      Филиал " Приказка "        
               
         
               
         
               

 

 

Филиал с. Горски извор

     
     
Сподели: