Неделя 03, Март 2024г.
Сийка Николова   Директор
Име  Длъжност  Образователна степен 
Надежда Димитрова  старши учител магистър , I ПКС
Илияна Михайлова  учител  магистър , IV ПКС
Ирина Петрова  старши учител бакалавър , IV ПКС
Христина Маринова  старши учител  магистър , IV ПКС
Росица Русева  учител магистър,IV ПКС
Николина Върбанова  учител  бакалавър
Геновева Попова  учител бакалавър , IV ПКС
Петя Кунчева  старши учител  магистър , III  ПКС
Даниела Иванова  старши учител  магистър , IV ПКС
Христина Костадинова - Атанасова  учител магистър ,IV ПКС
Петя Йорданова  учител  бакалавър, V ПКС
Ралина Делчева  старши учител  бакалавър, IV ПКС
Юлита Панева  учител  бакалавър,IV ПКС
Надежда Влашкинова  учител магистър, 
Магдалена Маринова  учител магистър, V ПКС
Яна Пройкова  учител  магистър , IV ПКС
Светлина Лекова  старши учител  бакалавър , IV ПКС
Теодора Стоянова  учител  бакалавър, V ПКС
Мария Караджова  старши учител магистър, V ПКС
Зоя Запрянавя  учител бакалавър, 
Галя Гочева - Христова  учител магистър , V ПКС
Деница Пейчева  старши учител , музика  магистър, III ПКС
Ралица Сатамова  психолог магистър
Милена Атанасова  логопед

магистър

 

 

Сподели: