Понеделник 20, Септември 2021г.
Сийка Николова   Директор
Име  Длъжност  Образователна степен 
Надежда Димитрова  старши учител магистър , I ПКС
Илияна Михайлова  учител  магистър , IV ПКС
Ирина Петрова  старши учител бакалавър , V ПКС
Христина Маринова  старши учител  магистър , IV ПКС
Росица Русева  учител магистър
Наташа Генчева  старши учител  магистър
Геновева Попова  учител бакалавър , V ПКС
Петя Кунчева  старши учител  магистър , IV ПКС
Даниела Иванова  старши учител  магистър , V ПКС
Христина Костадинова - Атанасова  учител магистър ,V ПКС
Петя Йорданова  учител  бакалавър
Ралина Делчева  старши учител  бакалавър, V ПКС
Юлита Панева  учител  бакалавър
Красимира Нейкова  старши учител профес. бакалавър
Магдалена Маринова  учител магистър
Яна Пройкова  учител  магистър , V ПКС
Светлина Лекова  старши учител  бакалавър , IV ПКС
Теодора Стоянова  учител  бакалавър
Николина Върбанова  учител  бакалавър
Мария Караджова  старши учител магистър, V ПКС
Надежда Влашкинова учител бакалавър
Галя Гочева - Христова учител бакалавър
Пенка тонева  учител бакалавър
Ивета Бонева  учител магистър
Деница Пейчева  старши учител , музика  магистър, IV ПКС
Ралица Сатамова  психолог бакалавър

 

 

Сподели: