Четвъртък 23, Май 2024г.
Администрация

Павлина Димитрова

Счетоводител
Недялка Благоева  ЗАС
Татяна Костадинова ЗАС
Елена Хаджиева  ЗАС
Медицински специалисти 
Мария Христозова Мед . сестра
Нора Хубенова Мед . сестра
Хрисанта Ковачева  Мед. сестра
Ваня Георгиева Мед. сестра 
Помощник - възпитатели 
 Румяна Пасева Помощник -  възпитател
Кирилка Йорданова Пом.ощник - възпитател
Елена Братанова Помощник-възпитател
Румяна Младенова  Помощник-възпитател
Галина Петкова Помощник-възпитател 
Иванка Крайчева  Помощник-възпитател 
Мима Русева  Помощник-възпитател 
Недялка Матева  Помощник-възпитател 
Анатолия Петрова  Помощник-възпитател 
Надя Байчева  Помощник-възпитател 
Иванка Тодорова  Помощник-възпитател 
Мария Войникова Помощник - възпитател
Кухня
Костадинка Григорова  Готвач
Янка Петрова  Помощник - готвач
Тодорка Христова Готвач
Живка Колева  Помощник - готвач
Росица Петкова   Готвач
 
  Помощен персонал 
   
Иван Иванов

 подръжка сгради и съоръжения

 Кънчо Кръстев    параджия , подръжка сгради и съоръжения 

 

 

Сподели: