Вторник 06, Юни 2023г.

 

1. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

 

От участието в този проект Детска градина №2 получи преносим компютър.

Пълното описание на Проекта и дейностите по него са описани тук.

Сподели: