Петък 22, Септември 2023г.

НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие
на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.Изтегли

Сподели: