Петък 26, Февруари 2021г.

 Предучилищното образование на децата в детската градина се провежда в съответствие с новия Закон за предучилищното и училищното образование -article_images/source/zkn_PUObr_180717.pdf

Сподели: