Вторник 23, Април 2024г.

1. Конвенция за правата на детето - https://www.unicef.bg/public/images/tinybrowser/upload/Convention%20on%20the%20Rghts%20of%20the%20Child.pdf

2. Закон за закрила на детето -http://foryoubg.org/userfiles/files/legzzd.pdf

Сподели: