Вторник 16, Август 2022г.

Правилник за работа на 

Педагогическия съвет .

               Настоящият правилник урежда процедурата за работа на ПС при заседание и дейността на изградените към ПС комисии. Регламентира участието на педагогическата колегия и останалите членове/ с регламентиран статут/ в заседанията на ПС.

Изтегли

Сподели: