Петък 26, Февруари 2021г.

Програмата е създадена на основание чл.263, ал.1, т.9 от ЗПУО и е приета с Решение на Педагогически съвет,  Протокол № 1 от 15.09.2020 г. - /article_images/source/dokomenti 2020/PROGRAMA%20ZA%20PRIOB6TAVAN%20file.docx

Сподели: