Понеделник 18, Януари 2021г.

За разгръщане на индивидуалния потенциал на всяко дете ,

в оптимални педагогически и здвравословни условия

, се грижи целият персонал на Детска градина №2 , гр. Димитровград 

Екипи по групи 

Център " Осми март "

Групи Учители Помощник -възпитатели
Ясла

Мед. сестри : Ковачева , 

                     Георгиева

К. Йорданова 

Р. Пасева

Първа  A група 

Г- жа П. Кунчева ,

г- жа Т. Стоянова

 А. Петрова
 Първа Б група 

 Г- жа И. Петрова ,

г- жа Я. Пройкона 

Н. Байчева
 Втора група 

Г- жа Х. Маринова,

г- ца П. Йорданова

И. Тодорова
 ПГ -5 , Трета група

Г- ца Н. Димитрова,

г- ца Н. Влашкинова

 М. Русева
ПГ- 6 , Четвърта група

Г - ца С. Лекова

Г - жа М. Маринова 

Н . Матева
     

 

 

Сподели: