Петък 22, Септември 2023г.

За разгръщане на индивидуалния потенциал на всяко дете ,

в оптимални педагогически и здвравословни условия

, се грижи целият персонал на Детска градина №2 , гр. Димитровград 

Екипи по групи 

Център " Осми март "

Caption
Групи Учители Помощник -възпитатели
Ясла

Мед. сестри : Ковачева , 

                     Георгиева

К. Йорданова 

Р. Пасева

Първа  възрастова група

Г- ца  Н. Димитрова

г- жа И. Михайлова

 М. Русева
 Втора възрастова група 

Г-  ца С. Лекова

Г - жа  Н. Върбанова

Н. Матева
 ЗПГ -5 А , Трета  възрастова група

Г- жа П. Кунчева 

Г - жа Т. Стоянова

 А. Петрова

ЗПГ, Б  ,Трета възрастова 

група

Г - жа И. Петрова

Г - жа Я. Пройкова 

Н . Баева
ЗПГ6 , Четвърта възрастова група 

Г - жа Х. Маринова

Г- жа П. Йорданова

Ив. Тодорова 

 

 

 

 

 

Филиал " Приказка "

 

Първа  възрастова група 

Г- жа Г. Попова

Г- жа Х. Костадинова - Атанасова 

Е. Братанова

Втора  възрастова група 

Г- жа Д. Иванова 

Г- жа Г. Гочева - Христова 

Р. Младенова

ЗПГ трета възрастова група 

Г- жа  Р.Русева

Г- жа  Ю. Панева

Г. Петкова

ЗПГ четвърта възрастова група 

Г- жа Р.Делчева

Г- жа М. Маринова 

И. Крайчева

 

 

 

 

Филиал с. Горски извор

 

Смесена група 

Г- жа М. Караджова 

Г- жа З. Запрянова 

М. Войникова 

 

 

Сподели: