Петък 22, Септември 2023г.

Покана до Председателя и членовете на Обществения съвет към Детска градина №2 с дата 25.06.2021г.

и Протокол за проведено събрание в електронна среда на 05.07.2021г.

На проведеното събрание в електронна среда се разгледа Финансовия отчет за първото полугодие на Детска градина №2 за 2021г.

С пълния текст може да се запознаете тук.

Сподели: