Вторник 16, Август 2022г.

Покана до Председателя и членовете на Обществения съвет към Детска градина №2, с дата 03.09.2021г.

и Протокол от проведено в електронна среда събрание на 13.09.2021г.

 

Заседанието на Обществения съвет протече , следвайки дневния ред "

  1. Отчет на дейността на Обществения съвет към Детска градина №2;
  2. Съгласуване на Етичен  кодекс на Общността на Детска градина №2;
  3. Съгласуване на Годишен план на Детска градина №2 за учебната 2021/2022г. иобсъждане на отчета за 2020/2021 г.;
  4. Съгласуване на план приема на децата за учебната 2021/2022 г.;
  5. Промяна в състава на Обществения съвет;
  6. Запознаване с Насоки и действия ву словията на извънаредни епидемична обстановка  в детската градина .

С пълния текст може да се запознаете тук.

Сподели: