Петък 22, Септември 2023г.

 Етичният кодекс на Детска градина №2 е разработен от директора , комисия от педагогически специалисти и представители на обществения съвет в съответствие с изискванията на чл. 269, ал. 1, т.11 от ЗПУО.

Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с деца в образователно-възпитателния процес. Регламентира етични правила при изпълнение на служебни задължения и в ситуация на конфликт на интереси. Установява общи норми на поведение.

С пълния текст може да се запознаете тук

Сподели: