Петък 22, Септември 2023г.

Програмата е разработена в съответствие с европейски и национални рамкови документи , определящи приоритети за развитие в сферата на предучилищното образование .

"Приобщаване" означава  децата да са част от общността, да получават адекватна подкрепа да учат, да участват , да развият пълният си потенциал, да се чувстват приети и ценени и да преживяват успехите в обучението и в живота .

Запознайте се тук с пълния текст на Програмата.

Сподели: