Петък 22, Септември 2023г.

ПРОГРАМА
ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
ЗА ДЕЦАТА В ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

Детското любопитство и откривателство е насочено към нови, по-сложни процеси и явления. Външни възпитатели са желаните
професии-полицай, пожарникар, служител на КАТ, които допълнително обогатяват представите на децата. Всяко дете в тази възраст
има велосипед, а честите разходки и по-дългите маршрути им дават възможност да правят елементарни констатации на наблюдавани
пътни ситуации, да разпознават знаци и светлинни сигнали. Необходимо е да се разширяват познавателните способности на малките
велосипедисти и пешеходци. Саморегулацията е от съществено значение за формиране на пътна гражданска култура. Поради
неразвитите механизми на саморегулацията, децата все още не могат да се движат сами на улицата и се придружават от родителя.
С всяка тема от учебната програма следва да се реализират основните идеи за:
1. Ориентиране в пътната среда и маркировката на квартала.
2. Разпознаване на пътните знаци от различните видове и светлинните средства.
3. Спазване на основни правила за пешеходци и развитие на навици за културно поведение.
4. Разпознаване на частите на велосипеда, пътните знаци и правилата за велосипедисти.
5. Определяне на видовете превозни средства по суша, въздух и вода.  

Теми :

  1.  "Кварталът , в който живея";
  2. "Познавам ли пътните знаци?";
  3. "Могат ли хората без превозни средства?";
  4. "Какво трябва да знае малкият пешеходец?";
  5. "Какво трябва да знае малкият велосипедист?";
  6. На площадката на БДП "

 

Сподели: