Сряда 24, Юли 2024г.

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

График за провеждане на Родителски срещи за учебната 2021/2022 година :

Център " Осми март ":

I ва възрастова група   - 10.10. 2022г. от 17.30 часа.

II  ра възрастова група - 28. 09. 2022г.от 17.30часа

ЗПГ трета възрастова група  -  28.09. 2022г. от 17.30часа

 ЗПГ А и  ЗПГ Б четвърта възрастова група - 27.09.2022г . от 17.30 часа

 

 

Филиал "Приказка":

I  ва възрастова група- 26.09. 2022г. от 17.30 часа

II ра възрастова група - 29.09. 2022г. от 17.30 часа

ЗПГ трета възрастова група  - 26.09. 2022г. от 17.30 часа

ЗПГ четвърта възрастова група  - 29.09.2022 г. от 17.30 часа

 

с.Горски извор 

Смесена група - 11.10.2022 г. от 17.00 часа

 

 
Сподели: