Петък 30, Септември 2022г.

Покана до Председателя и членовате на Обществения съвет от  02.03.2020г.

и Протокол от проведеното заседание с дата 11.03.2020г 

Заседанието на Обществения съвет към Детска градина №2 протече по предварително обявения дневен ред , както следва :

  1. Отчет на изпълнение на Бюджет 2019г. на ДГ №2 ;
  2. Съгласуване на проектобюджет 2020 г;
  3. Съгласуване на избор на комплекти за самостоятелна работа на децата от подготвителни групи.

С пълния текст може да се запознаете тук.

Сподели: