Вторник 25, Юни 2024г.

Покана до Председателя и членовете на Обществения съвет към Детска градина №2  с дата 15.06.2020г. 

и Протокол от проведено заседание в електронна среда към 29.06. 2020г. 

Заседанието на Обществения съвет , проведено в електронна среда , премина в следния дневен ред :

  1. Отчет на първо полугодие на бюджета на ДГ №2 за 2020г.;
  2. Запознаване с организацията на работа през летния сезон в епидемична обстановка;
  3. Запознаване с Мерки за организиране на дейностите в детскита градини и ясли след възстановяване на приема на деца;
  4. съгласуване на Правилник за организация на дейността на ДГ№2 , по време на епидемична обстановка, съобразен с противоепидемичните мерки;

Запознайте се с пълния текст тук.

Сподели: