Вторник 25, Юни 2024г.

Покана до Председателя и членовете на Обществения съвет към Детска градина №2, с дата 10.12. 2021г.

и Протокол от проведено в електронна среда събрание на 29.12. 2021г.

Покана до Председателя и членовете на Обществения съвет към Детска градина №2, с дата 03.09.2021г.

и Протокол от проведено в електронна среда събрание на 13.09.2021г.

 

Покана до Председателя и членовете на Обществения съвет към Детска градина №2 с дата 25.06.2021г.

и Протокол за проведено събрание в електронна среда на 05.07.2021г.

Покана до председателя и членовете на Обществения съвет с дата с дата 04.09.2020г

и Протокол за проведено събрание в електронна среда на 14.09.2020г.

Покана до Председателя и членовете на Обществения съвет към Детска градина №2  с дата 15.06.2020г. 

и Протокол от проведено заседание в електронна среда към 29.06. 2020г. 

Покана до Председателя и членовете на Обществен съвет към ДГ№2 , с дата 05.03.2021г.

и Протокол за проведено събрание в електронна среда на 18.03.2021г.

 

 

Покана до Председателя и членовете на Обществения съвет към Детска градина №2, с дата 03.09.2021г.

и Протокол от проведено в електронна среда събрание на 13.09.2021г.

Покана до Председателя и членовете на Обществения съвет към Детска градина №2, с дата 04.12.2020г.

и Протокол от проведено в електронна среда събрание на 21.12 .2020г.