Вторник 25, Юни 2024г.

Заседанието , проведено  в електронна среда на 14.09.2020г. , протече в следния дневен ред:

  1. Съгласуване на Стратегия за развитиена Детска градина №2;
  2. Съгласуване на Годишен план на Детска градина №2 за предстоящата учебна 2020/2021 учебна година и обсъждане на отчета за изминалата 2019/2020 г.;
  3. Съгласуване на план - приема на децата за 2020/2021 г.
  4. Обсъждане на договорите за Допълнителни педагогически услуги за учебната 2020/2021г.

Запознайте се с пълния текст тук.

Сподели: