Вторник 16, Август 2022г.

 

Покана до Председателя и членовете на Обществения съвет към Детска градина №2, с дата 03.09.2021г.

и Протокол от проведено в електронна среда събрание на 13.09.2021г.

Проведената среща в електронна среда ,протече в следния дневен ред:

 

Сподели: