Неделя 03, Март 2024г.

Покана до Председателя и членовете на Обществен съвет към ДГ№2 , с дата 05.03.2021г.

и Протокол за проведено събрание в електронна среда на 18.03.2021г.

 

заседанието , проведено в електронна среда , протече в следния невен ред :

  1. Съгласуване на проектобюджета на Детска градина №2 за 2021г.;
  2. Съгласуване на избор на комплекти за самостоятелна работа на децата от подготвителна група и закупуване на комплекти и на най - малките от детското заведение.

Заподнайте се с пълния текст тук.

Сподели: