Петък 22, Септември 2023г.

 

Детска градина№2 Димитровград, обявява процедура за избор на заявител по Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко за период от три учебни години: 2019/2020г., 2020/2021г., 2021/2022г.

Срокът за набиране на предложения за заявител за доставка на продуктите по Схема“Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ за Детска градина №2 Димитровград е от 18.04.2019г. до 30.04.2019г.включително , до 16,30часа.

Във връзка с осигуряване прилагането на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в Детска градина №2 Димитровград, по Схема „Училищен плод” и по Схема „Училищно мляко”, за период от три учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г.,

 

ОБЯВЯВАМ:

 

I.Откриване процедура за определяне /избор/ на Заявител по Схема „Училищен плод” по Схема „Училищно мляко”, за нуждите на Детска градина №2 Димитровград  за период от три учебни години 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 година.

За повече подробности , оносно Процедурата за избар на Заявител , моля запознайте се с приложенита по - долу документи :

    1. Обявление - /article_images/source/Vajni/Obiavlenie.doc

    2. Приложение №1 за доставка на продукти - /article_images/source/Vajni/Prilojenie.doc

Сподели: