Сряда 24, Юли 2024г.

Мерки за повишаване качеството на

образованието през учебната 2021/2022

Предвидените Мерки за повишаване на качеството на образованието са съобразени с принципите и изидсванията на МОН и се основават на : 

  1. Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ ;
  2. Държавните образователни стандарти ;
  3. Стратегия за развитие на Детската градина ;
  4. План за квалификационна дейност за учебната 2021/2022 година.

Запознайте се с пълния текст тук.

 

 

Сподели: