Петък 22, Септември 2023г.

Държавни образователни стандарти   I - IV група 

ПРОГРАМА
ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
ЗА ДЕЦАТА В ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

ПРОГРАМА
ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
ЗА ДЕЦАТА В ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

ПРОГРАМА
ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
ЗА ДЕЦАТА ВЪВ ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
ЗА ДЕЦАТА В ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

Мерки за повишаване качеството на

образованието през учебната 2021/2022

Публикувана на: 28.02.2022 г. (обновена на: 05.03.2022 00:40:00)

Дневен режим 

на трета и четвърта възрастова група (5- 7 годишни)

Изтегли

 

Седмично разпределение

на основните форми на педагогическо взаимодействие 

Изтегли