Вторник 23, Април 2024г.

Отчет бюджети

2017година

- отчет за 2017г.

2018 година 

- първо тримесечие - 2018г.

- второ тримесечие 2018 г.

- трето тримесечие 2018 г.

- четвърто тримесечие 2018 г.

2019 година

- първо тримесечие 2019 година

- месец април 2019 г.

- месец май 2019 г.

- месец юни 2019 г.

- месец юли 2019 г.

- месец август 2019 г.

- месец септември 2019 г.

- месец октомври 2019 г.

- месец ноември 2019 г.

- месец декември 2019 г.

Разпределение на бюджет 2019 година

- към Разпределението на бюджет 2019г.

2020 година 

- месец януари 2020 г.

- месец февруари 2020 г.

- месец март 2020 г.

- месец април 2020 г.

- месец май 2020 г.

- месец юни 2020 г.

месец юни / втора част 2020 г.

-- месец юли 2020 г.

- месец юли / втора част 20201 г.

- месец август 2020г.

- месец август / втора част 2020 г.

- месец септември 2020 г.

- месец септември /втора част 2020 г.

- месец октомври 2020 г.

- месец ноември 2020 г.

- месец декември 2020 г.

Разпределение на бюджет 2020 година

2021 година 

- месец януари 2021г.

- месец януари/ втора част 2021г.

- месец февруари 2021г.

- месец март 2021г.

- месец март /втора част 2021г.

- месец април 2021г.

- месец април /втора част 2021г.

- месец май 2021 г.

месец май / втора част 2021 г.

- месец юни 2021г.

месец юни / втора част 2021 г.

- месец юли 2021г.

- месец юли /втора част 2021г.

- месец август 2021 г.

- месец август / втора част 2021г.

- месец септември 2021 г.

- месец септември /втора част 2021г.

- месец октомври 2021 г.

- месец ноември 2021г.

- месец ноември / втора част 2021 г.

- месец декември 2021г.

- месец декември /втора част 2021 г.

Годишен отчет 2021г.

Годишен отчет/ втора част - 2021 г.

2022 г.

Бюджет 2022;

-към бюджет 2022;

-към бюджет 2022г.

- Капиталови разходи 2022г.

- първо тримесечие ;

-  към същото;

- към същото;

- към същото;

- към същото ;

- към същото .

-второ тримесечие

 -към същото;

- трето тримесечие

- към същото ;

- четвърто тримесечие;

- към същото

 

2023 

 

-първо тримесечие 2023;

- към същото ;

-второ тримесечие ;

- към същото ;

-трето тримесечие ;

- към същото;

Бюджет 2023 година

- четвърто тримесечие;

- към същото ;

2024

 

- първо тримесечие 2024;

- към същото ;

 

 

 

 

 

Сподели: